Správa hřbitovů

Správu a údržbu sedmi veřejných pohřebišť a hřbitov ve Statutárním městě Přerov a jeho místních částech, včetně evidence a správy cca 10 000 hřbitovních míst a uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům zajišťují Technické služby města Přerova, s.r.o.
Další informace a kontakty naleznete na https://tsmpr.cz/hrbitovy/.